Общи условия и лични данни

Във връзка с регламент 2016/670 за защита на личните данни (General Data ProtectionRegulation), който влезна в сила от 25 май 2018 г„ДИМБО-П.БОЯДЖИЕВ ЕТ, в качеството си на администратор на лични данни, ще използва Ваши лични данни единствено с Вашето съгласие, с цел повишаване качеството на обслужване.

1.Информация относно администратора на личните данни

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ – ДИМБО-ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ ЕТ

1.2. БУЛСТАТ – 204715783

1.3.АДРЕС: гр.София, ул.Неделчо Бончев 10

1.4 E-MAIL: office@dimboss.com

1.5 ТЕЛЕФОН: 0887225394

Като администратор, ние събираме и обработваме лични данни при стриктно спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Данните се обработват само за определената цел и съобразно Вашето съгласие.

2.Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

3.Видовете лични данни, които събираме и обработваме

3.1 Запитване за продукт

Данните, които се изискват са само и единствено с цел бърза и качествена кореспонденция.

3.2Директна връзка

Данните, които се изискват са само и единствено с цел бърза и качествена кореспонденция.

3.3. Заявка за разкрой

Разкроят е специфична дейност, изискваща внимание и прецизност. За свеждане на грешките до минимум е необходима добра обратна връзка. Данните, които се предоставят при попълване заявка за разкрой са само необходимите такива за осъществяване на качествена кореспонденция.

 

   За целите на нашите дейности събираме лични данни включващи: Имена, адрес, телефон, електронна поща. НEизискваме данни като IP,  ЕГН, номер на лична карта и др. При желание за издаване на фактура се изискват стандартни данни за фирма: име, МОЛ и ЕИК.

   Запознати сме с актуалните промени в  Закона за защита на личните данни. Всякаква предоставена лична информация се съхранява в нашата база данни, като непрекъснато развиваме средствата и подходите си за предлагане на сигурна среда. Ние не предоставяме, под каквато и да е форма, Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие.

 

4.Срок на съхранение на личните данни

Съхраняваме вашите лични данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надежден начин.

5.Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни 

6.Как да се свържете с нас по въпроси за личните данни

В случай, че имате въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна, може да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностно лице за защита на данните  по ел. поща на office@dimboss.com

Свържете се с нас

   Tel: +359 887 545 561

­

   E-mail: ceh2@dimboss.com

 E-mail:dimboss@abv.bg

 

Последвайте ни

    • Facebook
© 2017 - 2023 Всички права запазени